Kai Alexei

アレクセイ 海

T : 180    B : 88    W : 72   
H : 92    S : 26.5-27