Yuka Ohbayashi

大林 由果

T : 167    B : 75    W : 60   
H : 80    S : 24.5